朋友的姐姐线观高清3

朋友的姐姐线观高清3Kredietcrisis, klimaatverandering, onrecht, milieuvervuiling en honger...zucht, je zou bijna gaan denken dat het niet best gaat met de wereld en globalisering een bedreiging is. Maar is dat wel zo?

vrijdag 9 januari 2009

Dag 5: de top 25 compleet!

21. De banken verlagen hun hypotheektarieven
22. Er zullen in de top van bedrijven en overheden meer vrouwen worden aangenomen, meer jongeren en meer allochtonen. De beperkte clan van oudere, blanke mannen blijkt te veel met de neuzen dezelfde kant op gestaan te hebben: meer diversiteit is hard nodig en dat wordt nu ook ingezien.
23. Prijzen in de supermarkten dalen
24. Het samen-gevoel neemt toe. We worden er allemaal door getroffen - de hele wereld - dus we moeten ook samenwerken om er uit te komen. Politici werden het niet vaak zo snel eens over drastische maatregelen als bij deze crisis.
25. Mensen kijken meer om naar de ander. Geld is immers maar relatief, zo bleek weer eens. Dus kunnen de voedselbanken in Nederland op record-steun rekenen, staan steeds meer BN'rs voor goede doelen, zijn er steeds meer tv-programma's met een idealistische inslag.

donderdag 8 januari 2009

Deel 4: voordelen crisis

16. The slower the better. Tijd om gaar te worden, te kijken, te luisteren, te spelen, te genieten, te wandelen, na te denken, gezond te worden, te ontstressen, te slapen (Roeland Schweitzer)
17. De spaarrente stijgt!
18. De spanning op de arbeidsmarkt, met grote tekorten in sommige sectoren, neemt af.
19. De crisis heeft een einde gemaakt aan hoogmoed en luchtfietserij, we staan weer met beide benen op de grond.
20. We gaan weer nuttige dingen doen. (bron: Alfred Kleinkecht inNrc) Fijn dat er nu weer ruimte komt voor een basaal economisch inzicht: echte welvaart komt van mensen die nuttige dingen doen. Men dacht in het speelcasino van de financi?le markten rijk te kunnen worden zonder te werken. Velen hebben de schaarse tijd die hun op aarde is gegeven doorgebracht met nutteloze dingen zoals het bijhouden van koersen; of met financi?le adviezen; of met het bemiddelen of administratief afhandelen van transacties, waar de winst van de een het verlies van een ander was. Nu veel zinloze handel is stilgevallen, kunnen ze weer nuttig werk doen. Mogelijk krijgt uw school straks een goede wiskundeleraar omdat die bij de bank geen financi?le goocheltrucs meer hoeft te verzinnen.

woensdag 7 januari 2009

Voordelen aflevering 3

Dank jullie voor de tips (per mail, reageren wil kennenlijk nog niet zo via dit blog?) over de voordelen en kansen van de crisis. We vervolgen, met dank aan Edith en Ellen Altenburg:
11) Er komen meer mensen zonder baan, dus er is meer tijd in de samenleving om dingen voor anderen te doen: vrijwilligerswerk, mantelzorg, tijd voor kinderen en partner etc.
12) We gaan het huishouden weer eens stevig tegen het licht houden en opschonen. Dat bespaart geld (denk aan onnodigeen vaak dubbele verzekeringen die je eindelijk durft op te zeggen, bladen die je toch niet leest, kelders die we op gaan ruimen en leeg gaan eten...)
13) Doordat we minder geld willen uitgeven, gaan we weer ouderwetse dingen doen met onze vrienden en kinderen, wat een verrijking van relaties betekent! Niks geen Winterefteling: gewoon lekker met de kids uren wandelen met een rugzak vol proviand en kans op bijzondere ontmoetingen met ree?n en eekhoorns.
14) Regimes het zich konden veroorloven ondemocratisch te zijn dankzij een hoge olieprijs - Iran, Rusland, Venezuela - zijn nu minder gelegitimeerd en zullen wel moeten democratiseren. het gemor is al begonnen in Iran.
15) Aandelen zijn nu spotgoedkoop en zelfs voor voedselbank-bezoekers betaalbaar.

dinsdag 6 januari 2009

Voordelige crisis 2

De crisis is niet alleen maar negatief, want:
6) De uitstoot van kooldioxide neemt af, door de verminderde industri?le productie.
7) De economie heeft een krachtige impuls nodig: die zullen overheden vooral geven door ruimte te maken voor groene, duurzame energie.
8) Na de val van de muur, waardoor het socialisme van zijn voetstuk viel, is nu het harde Wall-street kapitalisme gevallen. De toekomst van de economie is - wereldwijd -een mengvorm: een vrije markt, maar met meer overheids-controle en sociale vangnetten.
9) Een versneld einde van de westerse dominantie: het politieke en economische zwaartepunt verschuift naar Oost-Azi?, maar ook Brazili? zal meer ruimte opeisen. Spanningen in de wereld - denk aan de sterke anti-westerse sentimenten onder moslims - zullen daardoor afnemen.
10) Uit punt 8 en 9 volgt: een grotere eenheid in de wereld, mede dankzij Obama die niet alleen in de VS, maar ook in Afrika en Indonesi? populair is.
Morgen verder!

maandag 5 januari 2009

De vele voordelen van de crisis

Wat heeft 2009 ons te bieden? Moeten we bang zijn voor de gevolgen van de kredietcrisis? Heeft u al eens stilgestaan bij de vele voordelen ervan?
1. De olieprijs daalt. U bent beduidend minder geld kwijt aan de pomp.
2. De huizenprijzen dalen. Starters komen makkelijker aan een woning.
3. De voedselprijzen dalen. Minder kans op verhongering in arme landen.
4. Mensen gaan harder werker, want ze zijn bang om hun baan te verliezen. De arbeidsproductiviteit stijgt, zie voorgaande blog.
5. Politiek neemt touwtjes weer in handen, banken en beursjongens doen een stap terug. Meer democratische sturing van de globalisering. Morgen verder, op naar de 25!

Goffertpark in de sneeuw: nieuwjaarsplaatje

vrijdag 19 december 2008

Harder werken door crisis?

Mensen zijn bang om hun baan te verliezen, dus gaan harder werken. In elk geval lijkt dat in China het geval. Enkele online-gamesites zagen daar in de weekend de normale groei van het aantal spelers, maar door de week ineens niet meer. Normaal was er een piek in het webverkeer rond 11.30 en 16.00 als mensen tijdens werktijd even gingen gamen, vlak voor de lunch of de huisrit. Dat gebeurt nu minder. Weer een positief effect van de crisis? Komen we er wel bovenop door dit soort terugkoppelingseffecten? Lees verder op de blog van Marc van der Chijs.

donderdag 18 december 2008

Obama en NAFTA

In Washington gaan volgens ThomasNet, Industrial Newsroom, volop geruchten als zou Obama het NAFTA-verdrag willen veranderen of zelfs opzeggen. Er zouden onvoldoende garanties voor goede arbeidsomstandheden en milieubescherming zijn in het verdrag. De NAFTA is de grootste vrijhandelsorganisatie (na de WTO, die 85% van alle landen omvat) Het is de vrijhandelszone van Canada, de Verenigde Staten en Mexico sinds 1994. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Europese Unie heeft het verdrag geen supranationalistische bedoeling, maar is het meer een internationaal verdrag. De drie landen verplichten zich importtarieven te verlagen of zelfs af te schaffen (een tolunie), restricties op buitenlandse bezittingen en investeringen op te heffen en het intellectueel eigendomsrecht van producten uit de andere lidstaten te respecteren. De waarde van de Amerikaanse handel met Canada en Mexico was in september 2008 8% hoger dan het jaar ervoor en 47% hoger dan 5 jaar geleden en 83% meer dan tien jaar terug. Verwacht wordt dat de Amerikaanse economie volgend jaar krimpt - voor het eerst sinds 1982 - met 2,5%.

dinsdag 16 december 2008

2025: moeten we doemdenken?

In de Zuid-Afrikaanse krant Mail&Guardian lees ik de volgende voorspellingen van de Amerikaanse National Intelligence Council (NIC) voor 2025:
* De Amerikaanse macht zal sterk afnemen, maar nog wel de grootste ter wereld zijn
* De Chinese macht, oa. door een sterke vloot, neemt sterk toe, het wordt de 2e economische macht in de wereld
* Westerse democratie levert aan aantrekkingskracht in tov. 'Chinees' staatskapitalisme
* Er komen meer Somali?'s: falende staten waar overheden weinig te vertellen hebben
* Strijd om water, olie en grondstoffen neemt toe
* Bevolking in Europa en Japan krimpt, in Afrika, Azi?, Latijns-Amerika snelle groei, in VS matige groei.
* Het is twijfelachtig of de VS tijdig zal overschakelen naar meer duurzame energie
* Hoge jeugdwerkloosheid en veel geweld in Midden-Oosten, waar nieuwe wapenwedloop dreigt
En zo sombert de NIC verder. Maar is dat eigenlijk gek voor een instituut dat bedreigingen voor de nationale veiligheid moet signaleren?

vrijdag 12 december 2008

De paus over globalisering


In zijn toespraak voor wereldvredesdag (1 januari aanstaande) getiteld "armoede bevechten is vrede bouwen" riep paus Benedictus de 16e wereldleiders op om minder aan wapens en meer aan ontwikkeling te besteden: "Globalisatie biedt kansen op vrede en ontwikkeling, als we een gedeelde ethiek ontwikkelen, gebouwd op de gemeenschappelijke principes van broederschap en verantwoordelijkheid. Open je hart voor de noden van de armen en doe alles wat mogelijk is om tot concrete hulp te komen."

donderdag 11 december 2008

Brunei: geen democratie, maar...?

Brunei kent geen kiesrecht, maar er is ook weinig maatschappelijke onrust. Of weet de Sultan - Hassanal Bolkiah - dat effectief binnenboord te houden? Hij klinkt in elk geval als een wijs bestuurder in een Indonesisch dagblad:
"In Brunei, our system of government has lived through seven hundred years and our country has persevered through good governance. Albeit several types of governments that exist in the region, there is one system that links them all. It is complex and closely bound in its own very old history but, in English, it can be defined as a 'Social Contract'. Like all contracts in any system, if it's maintained, we all succeed. If it lapses, we all suffer. The government is responsibel in providing its people confidence for the future. For us, this means providing maximum healthcare to all, good education from early childhood onwards, easy personal access to government and its departments and agencies, the rule of law applying to everyone and respect for each individual, each family and each community, whatever their background, culture or faith."


NB. Brunei is een boeddhistisch land, telt maar 380.000 inwoners, maakte zich in 1956 los van het Britse Imperium en wordt sindsdien absoluut geregeerd door de schatrijke sultan, die met een vermogen van 20 miljard dollar een van de rijkste mannen ter wereld is.

woensdag 10 december 2008

Vrouwenkiesrecht rukt op in Islamitische wereld

Ook in het meeste traditionele deel van de wereld zet de modernisering door. Zo kregen in de afgelopen 10 jaar de volgende islamitische landen - alle in Azi? - vrouwenkiesrecht:

2002 Bahrein (ook voor mannen voor het eerst)
2003 Oman (alleen voor adviserend parlement: politieke partijen zijn verboden)
2004 Afghanistan
2005 Koeweit
2006 VAR Verenigde Arabische Emiraten
2008 Quatar (alleen voor adviserend parlement: politieke partijen zijn verboden)
2009 Saudi-Arabi? (alleen voor adviserend parlement: politieke partijen zijn verboden)

dinsdag 9 december 2008

Eén munt

Ik betoog hier vaak in welk (hoge) tempo de globalisering zich voltrekt, maar aan de ander kant is er ook nog een lange weg te gaan: zo tellen de 192 landen in de wereld maar liefst 163 verschillende munteenheden. De wereldeconomie is pas echt een eenheid als we ook 1 munt hebben. Maar dat kan nog wel honderd jaar duren. De euro is trouwens eenzijdig - zonder afspraken met de EU - ingevoerd in Andorra, Kosovo en Montenegro en ook in Turkije en Turks-Cyprus wordt de munt geaccepteerd. Op dezelfde manier heeft Ecuador de Amerikaanse dollar ingevoerd in 2000. Dat kunnen steeds meer landen met een kleine en zwakke munt doen. Ze mogen de munten dan overigens niet zelf drukken.

maandag 8 december 2008

Globaal gaan of niet?

Veel bedrijven moeten beslissen of ze mee willen in de globalisering van markten. Moet een bedrijf een wereldwijde speler worden of niet? Om een weloverwogen beslissing te nemen moet een manager volgens Shilpa Kamath over 5 aspecten nadenken:

1. Identify Strategic business unit to audit: This step involves identifying the particular business unit for which the company is planning for globalisation.
2. Evaluate industry potential for globalisation: Market forces determine the customers’ receptivity to a global product; economic factors determine whether pursuing a global strategy can provide a cost advantage; environmental factors show whether the necessary supporting infrastructure is there; and competitive factors pro¬vide a spur to action.
3. Evaluate current extent of globalization: The current extent of globalization of SBU under study is evaluated from five dimensions such as market participation, product standardization, activity concentration, marketing uniformity and integration of competitive moves. .
4. Identify strategic need for change in the extent of globalisation:From the previous analysis, a firm’s extent of globalisation is compared with the industry potential. In case the firm’s extent of globalisation is less than industry potential, there is a need for global strategy for that firm. Then the next issue would be to check whether the firm has the internal ability to implement such global strategy.
5. Evaluate organisational factors:Organisational factors can support or undercut a business’s attempt to globalise. Therefore, taking a close look at how the organisation will affect the relative difficulty of globalisation is essential. Four factors affect the ability of an organisation to develop and implement global strategy:
1) organisation structure,
2) man¬agement processes,
3) people
4) culture

vrijdag 5 december 2008

Waarom Pol Pot?

Gisteren trok ik de vergelijking tussen extreme anti-globaliseringsidee?n en Pol Pot.
Overeenkomsten:
* afkeer van globalisering, van vreemde invloeden, van het buitenland
* nationalistische blik, naar binnen gekeerd
* geweld wordt niet verwerpelijk gevonden om hoger liggende doelen te bereiken
* afkeer van de stad hebben ten gunste van het "idyllische leven" op het platteland.

Pol Pot joeg ook twee miljoen Cambodjanen uit Phnom Penh om een volledig agrarische zelfvoorzienende samenleving te cre?ren die begon in het jaar 0 (de jaartelling begon opnieuw) Zijn bewind kostte in 4 jaar tijd 1,3 mijoen Cambodjanen (1 op de 5) het leven.

donderdag 4 december 2008

"Mumbai'' succes voor anti-globalisering?

Jaja ze bestaan nog de gestaalde jaren '70 links-radikalen. Misschien niet meer in ons land, maar wel in de VS, waar ze een naam draagt als Jane Stillwater en een idealiste is die niet kan tegen onrecht, zoals ze zelf zegt. Stevig proza in OpEdNews, genietbaar opgeschreven, maar wel levensgevaarlijk qua idee?n. Ik moet erg aan Pol Pot denken...
"We all know about globalization -- it's what happens when corporate interests supersede national identities. Didn't we used to get told back in the 1970s and 1980s that this was a good thing -- a sort of peace-keeping corporate version of the United Nations? World peace through commerce? And then suddenly we poor outsourced schmucks began to realize that by allowing corporate interests to trump national interests, we were not creating a new peaceful world so much as massive mega-corporations were creating a vast world-wide cheap labor pool. And that globalization was just another form of warfare -- economic warfare. That's not good.
In addition, this new globalization movement also created interlocking situations where corporate hands secretively reached into every country in the world and took over the very functions of governments themselves. And they also took over political systems, even here in the U.S., making the decisions as to who was gonna be in charge of individual countries. It was the era of the "Economic Hit Man" and the "Jackals". The globalization octopus seemed to reach everywhere and have its tentacles into everything. There was no stopping it. Of course countries like the United States and Russia and China had tanks and guns and bombs but even they couldn't stop globalization -- or defend their individual countries against it. You just can't drop a nuclear weapon on Citigroup or Monsanto. Nations began to lose not only their own sovereignty but also the ability to protect themselves.

Until Mumbai.

What happened in Mumbai has taught us that the globalization octopus's tentacles CAN be cut off -- or at least damaged. The baby doesn't have to be thrown out with the bath water. A few surgical removals of globalization's central communications and exploitation headquarters and "Voila!" The octopus is forced back into its undersea cave."

woensdag 3 december 2008

Linkse en rechtse mythen over de economie

In US News van gisteren bestrijdt de Amerikaans-Iraanse topeconoom Nariman Behravesh linkse en rechtse mythen: "Een rechtse mythe is dat belastingverlaging altijd goed is. Maar belastingen op brandstof kunnen een goed sturingsmechanisme zijn: ze verhogen de opbrengst om in duurzame energie te investeren en remmen het gebruik van fossiele brandstoffen.
Een andere is dat immigratie slecht zou zijn voor de economie: dat is het juist niet. De Amerikaanse economie heeft migranten hard nodig, juist voor het slechtst betaalde werk. Veel dingen zouden duurder worden zonder migranten.
Een linkse mythe daarentegen is dat globalisatie slecht is. Verreweg de meeste economen geloven in de voordelen van globalisering. Een tweede stokpaardje van links is dat rijken zwaarder belast zouden moeten worden, omdat ze zo ontzien zouden worden. Maar nu al betaalt de 1% rijkste Amerikanen 25% van de belastingen en de 10% rijkste zelfs 50%."

dinsdag 2 december 2008

Klimaattop in Polen

Van 1 tot en met 12 december is in het Poolse Poznan de de klimaattop. Een belangrijke tussenstap tussen Kyoto 1997 en Kopenhagen 2009. In de Deense hoofdstad zal een nieuw wereldwijd klimaatakkoord worden gesloten. En dat zal, zoals het er nu uitziet, de steun krijgen van de Verenigde Staten. Barack Obama wil immers een leidende rol vervullen in de aanpak van de klimaatproblemen. Het Copenhagen Protocol maakt een goede kans om door alle landen van de wereld te worden ondertekend en dat is een enorme stap vooruit na het Kyoto Protocol.

maandag 1 december 2008

Naxalisme?

Had je er ooit van gehoord? Ik niet, in elk geval. Ik kwam het fenomeen tegen in dit berichtje over de negatieve effecten van globalisering in India, te weten: terrorisme en naxalisme. Het blijkt een stroming van gewelddadige communistische groepen in India te zijn. Deze naxalieten voeren in bepaalde regio's een verbeten guerillastrijd, getuige dit bericht van de Wereldomroep. Communistische partijen zijn overigens nog steeds vrij sterk vertegenwoordigd in het Indiase parlement: ze bezetten 59 van de 543 zetels, dus ruim 10%. (Vrijwel evenveel als bij de verkiezingen van 1971, toen ze 56 zetels telden, verdeeld over 5 partijen.)

woensdag 26 november 2008

Balkenende: Rijnlands model

Balkenende bepleitte gisteren op een discussiebijeenkomst van het CDA een veel sterkere focus op het Rijnlandse model (het continentaal Europese model dat mn. in Duitsland, Nederland en de Scandinavische landen bekend is: een overleg-economie waarbij werknemers, consumenten en aandeelhouders allemaal een sterke rol hebben, terwijl in het Angelsaksische model de nadruk ligt op de geldschieters, de aandeelhouders)Zo moeten aandeelhouders weer een echte band krijgen met het bedrijf waarin ze investeren. De afgelopen tijd zijn zij te veel gegaan voor winst op de korte termijn, terwijl een duurzame relatie nodig is, meent Balkenende.
Maar ook een aandeelhouder heeft niets liever dan een gezond bedrijf, wierp het Zuid-Hollandse CDA-lid Anton van Sluis tegen. ?U ziet een tegenstelling tussen aandeelhouders en de samenleving.” Nee, wierp Balkenende tegen, er is geen tegenstelling. Maar nu zijn er perverse prikkels die ook voor aandeelhouders slecht zijn. Angelsaksische prikkels, namelijk winst uitdelen per kwartaal. Dat bevordert kortetermijndenken. (Bron: Happynews)

dinsdag 25 november 2008

Kansen van de crisis!

Vandaag in NRC Next:
een artikel van mij over de kansen van de crisis op de pagina's Zin