Aktuelle prosjektsider

H?gskolen Stord/Haugesund?har opprettet egne?nettsteder for noen av forskningsprosjektene som foreg?r i eller i samarbeid med skolen, fordi de ?nsker ? f? ut i lyset hva de holder p? med:

 1. Grunnskulel?rarutdanning
  1-7, med vekt p? Praktiske og Estetiske Fag
 2. Improvisation in Teacher Education
  Curricula and Practice in Dynamic Interplay (IMTE)
 3. K-PED
  Kultur – og Kreativitetspedagogikk
 4. KABEL
  Kampusbasert E-l?ring
 5. KULT
  Kompetanse, undervisning, l?ring og teknologi
 6. Learning in the 21st Century (L21)
  Capitalizing on students’ strengths; compensating for desired capabilities
 7. NATGREP2
  Utvikling av nordisk l?ringspakke i naturfag for barnehagen
 8. RESPMATH
  Responsive Pedagogy and Student Learning – The impact of teachers feedback practice on students outcome in Mathematics
 9. Rommetveit Summer School 2015
 10. SkillsREAL
  Skills development for realizing the workforce competence reserve
 11. TPS-prosjektet
  Tverrprofesjonell samhandling og -utdanning
 12. TPS i Vest
  Tverrprofesjonell samhandling
 13. Write a Science Opera (WASO)
  A creative science and art education concept